Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-10-02

Marknad Produkter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Marknad - produkter

Tillverkande företag i norra Kalmar län.
Företaget ingår i en mindre internationell koncern och har 50 anställda.
Företagets produkterna säljes till kunder inom trä- och metallindustri i hela världen.

Trots den pågående högkonjunkturen så har man en vinstmarginal före skatt på blygsamma 2 %.

Företaget har de traditionella problemen med ett ständigt växande produktsortiment och har samtidigt svårt att se var de lönsamma produkterna och kunderna finns.
Nya produkter kommer till på grund av att kunderna har önskemål om nya varianter.
I stället för att övertyga kunden om att det kanske finns befintliga produkter som skulle kunna användas, så tar man den ”lätta” vägen och tar fram en ny produkt.
Samtidigt har man inte full kontroll på kundlönsamheten.
Följden blir att man antingen får en sönderhackad produktion eller att hela företaget fylls upp med produkter.

Det finns ett behov av

Att analysera fram produkt- och kundlönsamhet.

Att komma med förslag till åtgärder för att styra mot lönsamma produkter och kunder.

Att skapa rutiner för hur man i framtiden skall styra produkt- och kundsortimentet.

Intresserade studenter får möjlighet att testa sina teoretiska kunskaper på ett fall där man får vara med om att i grunden förändra ett företags produkt-och kundstartegi.


För att få så stor effektivitet som möjligt i samband med examensarbetet, kommer det att handledas av en extern senior resurs med stor erfarenhet av industriell tillverkning och marknadsföring.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.