Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-25

Utvärdering av enkla avloppssystem 1 - rening av Bad, Disk- och Tvättvatten (BDT)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Enkla, billiga och väl fungerande avloppssystem behövs för att förbättra livet för de 2,6 miljarder människor i välden som helt saknar avlopp. Sådan system behövs också för förtätnings och fritidsområden i Sverige.

Med stöd från Sida har vi installerat ett enkelt avloppssystem i sex hus i East London, Sydafrika. Systemet bygger på toaletter med torr urinsortering. Avloppsvattnet består därför bara av BDT-vatten. Denna renas i innovativ anläggning bestående av ett kompostfilter, biologisk rening i en geotextil och infiltration i marken.
I detta exjobb skall mängden och sammansättningen på BDT-vattnet mätas, liksom reningseffekt och funktion av de olika reningsstegen. Mätningen skall ske under en 3-4 veckor lång period under juni/juli 2008. Mätningen kommer att ske i sammarbete med andra exjobbare som utvärderar de andra delarna av avloppssytemet. Arbetet sker i samarbete mellan Stockholm Environment Institute, Sveriges Lantbruksuniversitet, University of KwaZulu Natal och Buffalo City Municipality.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.