Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-21

Marknadsundersökning - Utbildning i Klinisk Prövning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Göteborgs universitet är ett av landets största universitet. Bland GU:s fakulteter finns bla Sahlgrenska akademin som bedriver utbildning inom flera biomedicinska områden.
Trial Form Support/TFS är ett av landets största företag inom klinisk prövning, dvs. test av läkemedel i samband med att dessa prövas ut på patienter.

Examensarbetet:
Centrum för entreprenörskap vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet planerar att tillsammans med TFS göra en undersökning om behovet av utbildning inom området klinisk prövning, dvs. kunskap om hur ett läkemedel tas från experimentstadiet till färdigt läkemedel för användning på patienter. Vi vill dels undersöka marknadsbehovet, dels också betalningsviljan för undervisningsaktiviteter på universitetsnivå inom läkemedelsindustri, biotechindustrin, bland offentliga uppdragsgivare samt hos enskilda individer.

Vi vill också göra en intressent- och konkurrentanalys för att sätta detta i ett europeiskt perspektiv.

Uppdraget består i att sammanställa marknadsdata som redan har inhämtats av Göteborgs universitet och TFS, liksom att utforma och genomföra en marknadsundersökning hos tänkta målgrupper.

Kvalifikationer:
Intresse för marknadsundersökningar inom det biomedicinska fältet samt god social kompetens och analytisk förmåga inom marknadsföring och försäljning.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.