Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-21

Examensarbete på E.On Elnät: Informationsarkitektur för verksamhetsutveckling av underhållsprocessen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Avregleringen av elmarknaden innebär att elbranschen tvingas effektivisera förvaltning och underhåll av produktionsmedlen. Ett kostnadseffektivt underhåll av distributionsnät för elektricitet kräver stora mängder data om nätets kondition, olika komponenters grad av förslitning, olika nätområdens felbenägenhet etc. Då det tidigare inte fanns samma behov av sofistikerade analyser för underhållsplanering saknar idag underhållsorganisationen data, processer och IT-system för insamlande och analys av underhållsdata, en brist som kommer att ta flera år att avhjälpa. Av helt andra anledningar samlar driftsstödssystem på eldistributionsföretag in mängder med data om distributionsnätet. En tänkbar strategi för att förbättra kvaliteten på underhållsarbetet skulle därför kunna vara att utnyttja data från driftsstödssystem och eventuella andra IT-system som lagrar information om elnätet för att förbättra under-hållsprocessen.

Examensarbetet

Föreliggande examensarbete syftar till att kartlägga vilken data som för närvarande lagras i olika informationssystem på E.On Elnät och baserat på nämnda data ge förslag på olika användningsområden av denna data inom underhållsområdet. För att nå detta mål ska examensarbetaren först göra en verksamhetsanalys och ur ett underhållsperspektiv ta fram en kravspecifikation. Kravspecifikationen ska göra reda för vilka IT-baserade tjänster som skulle effektivisera och förbättra underhållsverksamheten. Baserat på denna kravspecifikation definieras informationsbehovet - vilken data som måste finnas tillgänglig för dessa funktioner. Därefter genomförs en empirisk fallstudie som undersöker vilken data som faktiskt finns lagrad i E.On:s informationssystem. Resultaten från den empiriska fallstudien jämförs därefter med informationskraven definierade i föregående stycke.

Målen för examensarbetet är således:
• Att genomföra en verksamhetsanalys av underhållsverksamheten för att definiera förbättringsmöjligheter
• Att ta fram funktionella krav baserade på verksamhetsanalysen
• Att utifrån de funktionella kraven definiera krav på vilken data som måste finnas tillgänglig
• Att genomföra en fallstudie på E.On elnät och undersöka vilken data som lagras
• Att jämföra faktiskt lagrad data med informationskraven definierade ovan
• Att ge konkreta förslag hur lagrad data kan användas


Ansökan
Examensarbetet lämpar sig för teknologer från D, E, F, IT och I eller liknande. Kunskaper inom området IT-management, verksamhetsutveckling eller underhållsarbete är meriterande. Arbetet startar i början av februari och omfattar 30 högskolepoäng.

Om du är intresserad av ett utmanande examensarbete som kommer ett ge inte bara ett brett kontaktnät utan också mycket goda insikter i IT-management, verksamhetsutveck-ling och underhållsprocessen, ansök då innan 31 januari!

Intresserad? Skicka ett personligt brev, CV och betygsutdrag elektroniskt till Per När-man på Industriella informations och styrsystem, KTH.

Kontakt
Handledare KTH
Per Närman
e-post: [email protected]
telefon: 08-790 68 22

Handledare E.On:
Per ClasénSe också Industriella informations- och styrsystems hemsida: www.ics.kth.se


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.