Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-12-17

Studier av gamma-sekretas, ett proteinkomplex involverat i Alzheimers sjukdom

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Alzheimers sjukdom (AD) är vår vanligaste demenssjukdom och orsakar stort lidande för ett stort antal patienter och deras anhöriga. En så länge finns inga botemedel mot sjukdomen utan endast bromsmediciner. Forskning om mekanismerna bakom AD är därför av stor betydelse.
Presenilin är ett protein som spelar en stor roll för utvecklandet av AD. Dels är presenilin muterat i många former av ärftlig AD (FAD), dels är det en del av ett proteinkomplex som kallas gamma-sekretas. Gamma-sekretas klyver proteinet amyloid precursor protein och bildar därmed amyloid beta-peptid (Abeta), den huvudsakliga beståndsdelen av de plack som bildas i hjärnan hos Alzheimerpatienter.
Utöver APP klyver även gamma-sekretas en mängd andra substrat och i många fall är denna klyvning viktig för cellernas överlevnad. Det optimala vore alltså att kunna stoppa Abeta-utsöndringen utan att stoppa klyvningen av andra substrat. Vissa framsteg har gjorts de senaste åren men dessa studier är ofta gjorda i irrelevanta cell-linjer.
Presenilin har också rapporterats interagera med en mängd andra proteiner förutom gamma-sekretaskomponenterna och har eventuellt även andra funktioner. Även dessa studier är dock oftast gjorda i cell-linjer.
Vi bedriver för närvarande tre projekt inom gamma-sekretas/presenilin-fältet:
1) Att studera vilka substrat som klyvs i embryonal, vuxen och åldrande råtthjärna samt i olika hjärnregioner.
2) Att studera presenilin-interaktioner i hjärnvävnad.
3) Att studera hur olika substrat påverkas av FAD-mutationer i Presenilin.
Inom dessa projekt finns det möjlighet att göra ett 10-20 veckors examensarbete. Metoder som kommer att användas är bl.a cellodling, subcellulär fraktionering, western blotting, immunoprecipitering.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.