Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-02-20

Kommunikationsplan för ompositionering i rekryteringsbranschens djungel, med franchise som bärande koncept.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Partner Rekrytering AB (PR) har funnits sedan 1994. Företaget rekryterar chefer och specialister både genom annonser och headhunting/search. Rekrytering av bra kompetenser är en nyckelprocess för de flesta företags utveckling. PR har en väl upparbetad kundkrets men behöver hitta nya sätt att profilera sig på. Rekryteringsbranschen har genomgått stora förändringar de senaste åren och idag omfattas allt från bemanningsföretag till organisationskonsulter av begreppet rekrytering. För kunden framstår branschen allt mer otydlig och svårbegriplig. Behovet av att vara tydlig och annorlunda med sin profil är uppenbart. PR har idag också en kompetens kring rekrytering inom franchiseorganisationer.

Vi skulle nu vilja ha hjälp med att formulera en kommunikationsplan för att etablera PR som den självklara samarbetspartnern när man skall rekrytera till någon del i en franchiseorganisation. Arbetet kommer bl.a. att omfatta marknadsanalys av branschen, attitydundersökning hos kunderna, framtagning av nya marknads- och kommunikationskoncept samt utveckling av tjänsteinnehållet hos PR.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.