Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-02-05

Folkuniversitetets marknad och marknadsföringsaktiviteter (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på ett 40-tal orter i Sverige. Folkuniversitetet är bildade av de fem stiftelserna Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala, Göteborgs, Lunds respektive Umeå universitet och är fristående från politiska, religiösa och fackliga intressen.

Folkuniversitetet i Stockholm har ett brett utbud av kurser/utbildningar. De marknadsföringsinsatser som görs idag syftar till att stärka varumärket samt att bidra till en ökad försäljning av kurser och utbildningar.

Uppdraget består i att göra en analys/utvärdering av Folkuniversitetets marknad och marknadsföringsaktiviteter i Stockholm.

Exempel på frågeställningar:
Uppfattning om Folkuniversitetet och dess varumärke i Stockholm?
Vilka marknadsföringsaktiviteter har våra kunder sett?
Hur uppfattar mottagarna vår marknadsföring?
Vad är viktigt vid val av utbildningsanordnare?
Var söker man information om kurser/utbildningar?
Vilken information vill man ha om kurser/utbildningar
Till vem/vilken målgrupp uppfattar de att vi riktar oss?
Hur vill de anmäla sig till en kurs? (tel, brev, webb)

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.