Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-01-08

Patientnärmare vård

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund : Under våren (2010) kommer ett antal vårdavdelningar att flytta in i en ny vårdbyggnad. Inför detta har ett beslut fattats att SÄS skall jobba med patientnärmre vård. SÄS önskar därför att kunna mäta och följa upp om patienten får mer tid och kvalitativ tid med sin vårdare och vilka arbetsuppgifter som idag görs på patientrummen , då ofta flerbäddsrum och hur det blir i den nya vårdbyggnaden som innehåller enbart enkelrum.

Uppgiften är:
Att följa en sjuksköterska / undersköterska på olika avdelningar i syfte att undersöka hur mycket tid ssk/ usk tillbringar med patienten och vad tiden kvalitativt innehåller ex information , hjälp med ADL, djupare samtal etc

Metod:
Metodiken kommer att vara mycket betydelsefull då sjukhuset önskar att det görs en uppföljande studie om ca 1-2 år.

Kontaktperson för detta uppdrag:
Sonja Nilsson
Omvårdnadschef
Tfn: 033 616 4234
Mobil 0703638553
Sjukvårdsstrategisk stab

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.