Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-01-08

Produktutveckling av designidé hos Interactive Institute

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Om företaget
Interactive Institute är ett experimentellt IT-forskningsinstitut som skapar resultat genom att kombinera konst, design och teknologi. Institutet består av olika forskningsgrupper som vi kallar studios. Varje studio har en unik inriktning där vi genom en blandning av människor från olika discipliner skapar nya former av resultat och nya sätt att arbeta. Exempel på studioinriktningar är: spel, ljud, energi, interaktiv film ungdomskultur och lärande. I Eskilstuna är vår tvärvetenskapliga forskningsinriktning energi och hållbar utveckling.
Läs gärna mer på www.tii.se/energydesign

Bakgrund:
På Energy design studion utforskar vi interaktionsdesign som ett sätt att öka medvetenheten om hur energi används med syfte att påverka våra energikonsumtionsvanor. Genom att formge vardagsföremål utifrån frågeställningar rörande hur energi används, var den kommer ifrån, och hur vårt eget beteende påverkar skapar vi kritiska designexempel i form av prototyper, konceptuella designförslag och användningsscenarion. Resultaten kommuniceras och utvärderas av användare, designers och produkttillverkare som grund för framtida produktutveckling.

Den specifika produkten som ska utvecklas genom detta ex-jobb gestaltar energiförbrukning för användaren på ett engagerande och interaktivt sätt med hjälp av spännande teknik, bra materialval och stark formgivning. Målet med produkten är att få människor att reflektera över energiförbrukning och sitt eget energibeteende på ett nytt sätt genom att skapa en alternativ design som kan framkalla frågor relaterade till energi.

Uppdragsbeskrivning:
Konceptet, samt tidiga skisser av produkten är framtagna. Designarbetet kommer därmed främst att ha fokus på att undersöka olika material, göra utkast på tillverkningskostnader, följa förutbestämda mått efter teknikval och därmed utveckla ritningar i CAD eller annat 3D program. Uppdraget bör resultera i en färdig prototyp som presenteras för uppdragsgivaren.

Arbetsuppgifterna för den person vi söker kommer att inkludera följande:
- Materialforskning
- Prototypbyggande
- 3D ritning
- Samarbete med elektroingenjör

Vi vill ha möjligheten att ge en spännande upplevelse där man får känna sig delaktiga i vår arbetsmiljö samt att ta ansvar för tilldelade uppgifter. Det är därför viktigt att man kan jobba självständigt och ta egna beslut och dessutom kan samarbeta. Nödvändiga avgränsningar samt utformning av uppsatsen/examensarbetet bestäms genom överenskommelse mellan Interactive Institute och studenten/studenterna.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.