Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-05-20

Hitta funktioner till nya gener

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vår forskargrupp har identifierad ett antal nya gener i det mänskliga genomet med hjälp av bioinformatiska metoder. Flera av dessa gener tillhör familjen av G-protein kopplade mottagare (GPCRs) som är en av de viktigaste protein grupperna för läkemedels utveckling. 40-50% av alla moderna läkmedel har en GPCR som måltavla. I nuläget vet vi mycket lite vad dessa gener har för funktionell betydelse. Första steget för att utröna detta är att ta reda på var dessa gener utrycks i kroppen och i vilka funktioner de kan tänkas vara inblandade. Detta projekt handlar om att med hjälp av olika tekniker så som PCR, real time PCR och in situ hybridisering ta reda på var dessa nya gener uttrycks. Vi är speciellt intresserade att hitta nya gener som kan vara inblandade i reglering av födointag, vikt balans och dem som kan påverka belöningssystemet.
Du kommer att lära Dig ett antal generella molekylärbiologiska metoder och farmakologiska metoder, allt eftersom vi skräddarsyr ett projekt som passar din bakgrund. Projekten är interaktiva med bioinformatik studierna i gruppen med syfte att ge Dig en tvärvetenskaplig helhetsbild.
I sin helhet är gruppen kring 25 personer, som inkluderar farmakologer, molekylär biologer, neurobiologer, bioinformatiker och datavetare. Vi är en av dem största och mest produktiva grupperna vid Institutionen. De flesta studenter som vi har handlett har blivit medförfattare på en eller flera vetenskapliga publikationer, vilket är en utmärkt meritering inför eventuell fortsatt forskning eller industriarbete. Vi ger gärna referenser till våra tidigare examensarbetare och uppmuntrar Er att ta kontakt med dem.
Kontakta gärna gruppledaren för vidare information, Docent Helgi Schiöth, Institutionen för Neurovetenskap, farmakologi, BMC, korridor B3, plan 2, tel 4714160. E-mail. [email protected].
Övriga handledare: Dr. Robert Fredriksson, Dr. Jonas Lindblom, Tatjana Haitina, Malin Lagerström och Maria Ling.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.