Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-19

Beskrivning av utvecklingen inom den regionala livsmedelsnäringen i Skaraborg

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.

Övergripande: Beskriv livsmedels- och jordbruksnäringens ekonomi och utveckling samt ge en belysning av hur de cluster är uppbyggda i vilket näringarna ingår.

Några frågeställningar: Vilken sammansättning av näringsgrenar har livsmedelsnäringen?
Vilka delar växer, vilka minskar sett i en tidsserie?
På vilket sätt har jordbruket utgjort grundförutsättning för tillväxten av livsmedelsindustrin i regionen? Hur ser sambandet ut idag? Finns ett omvänt samband? Vilka konsekvenser har minskningen av jordbruksproduktionen eller industriproduktionen i regionen på varandra?

Jordbruks- och livsmedelsnäring ingår i ett cluster, hur ser det ut, vilka är aktörerna? Multiplikatoreffekter?

Lämpligen kan projektet indelas i en kartläggningsdel och en analysdel.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.