Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-09-21

Möjligheternas skola - kartläggning av psykosocial arbetsmiljö

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Lindhagaskolan är en skola i Mölndal med ca 375 elever (åk 6-9) och ett 40-tal anställda. Förutom grundskola finns särskola, samt en förberedelseklass för invandrarelever. När eleverna lämnar vår skola ska de ha en god grund för fortsatta studier. För att nå dit använder vi många olika arbetssätt och flexibla grupperingar. Vi arbetar bla i projekt och med temaveckor. Vi har väl fungerande handlingsplaner för elevvård och mot mobbning.

Projektet Möjligheternas skola är en friskvårssatsning som startades för två år sen som ett samarbete mellan Mölndals kommun, Lindhagaskolan och Mölndalshälsan. Tanken är att ta reda på varför det finns såpass hög sjukskrivningsandel bland lärare inom kommunen.

Det finns ett stort intresse av att förbättra arbetsmiljön och åtgärder som genomförts hittils i form av satsningar på de anställda på vår skola är bland andra; fortbildning, friskvårdskvällar/helg, extra ledighet, träning på arbetstid, mentorskap mm. Förhoppningen är att detta leder till nöjda lärare som i sin tur genererar nöjda elever.
Som ett led i den satsning som gjorts inom ramen av projektet Möjligheternas skola vill vi nu gå ett steg längre och ta reda på och kartlägga hur våra anställda upplever den psykosociala arbetsmiljö i skolan.

Tänkbara frågeställningar är;

- Hur upplever de anställda arbetsmiljöproblemen i skolan?

- Hur ser arbetsbelastningen ut, och fördelningen i form av tid för ren undervisning gentemot kringuppgifter?

- Hur upplever de anställda stödet från ledningen?

- Hur hanterar man konflikter, hur ser möjligheten att få hjälp med konflikthantering ut?

- Finns det utrymme för att framföra synpunkter om arbetsmiljöförhållanden?

- Kan du koppla bort tankarna på jobbet under fritiden?

Vi välkomnar en eller flera studenter att höra av sig till oss. Förslaget utformas i samråd med oss och med handledaren vid universitetet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.