Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-24

Trygghetscertifiering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sveriges befolkning blir allt äldre och stora förändringar är att förvänta i befolkningsstrukturen inom de närmsta årtiondena. Detta med kombination med att trygghet är något som värdesätts högt (inte bara av äldre) i sin boendemiljö har lett till att Uppsalahem söker examensarbetare inom trygghet och trygghetscertifiering av våra fastigheter. Arbetet med detta ingår i ett större projekt som syftar till att utveckla äldres boende i Uppsalahem.

Uppsalahems syfte med examensarbetet är att:

- inventera och utvärdera befintliga trygghetscertifieringar med syfte att ta fram en ”mall” för att trygghetscertifiera Uppsalahems fastigheter
- samarbeta med myndigheter för att utarbeta en trygghetscertifiering
- utföra besiktningar utifrån framtagen mall

Uppsalahem AB ingår i Uppsala kommuns bolag Uppsala Stadshus AB som äger 91% av aktierna. Resterande 9 % ägs direkt av Uppsala kommun. Uppsalahem äger och förvaltar 12 500 bostäder och 600 lokaler i Uppsala.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.