Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-21

Neurala nätverk i ryggmärgen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vår forskargrupp har identifierat komponenter i det neuronala nätverk som styr våra gångrörelser. Dessa nervcellspopulationer kan vara excitatoriska eller inhibitoriska och har olika genetisk profil. Vi har i en större screen hittat flera nya gener som kan användas som markörer för dessa nervcellspopulationer. I nuläget vet vi ganska lite vad dessa gener har för funktionell betydelse men vi kan redan nu använda den genetiska profilen av nervcellerna gör att karaktärisera nervcellspopulationen i ett första steg. Detta gör vi bland annat med elektrofysiologi och tracing av nervcellernas projektioner. Detta projekt handlar om att med hjälp av dessa tekniker och några till (PCR, in situ hybridisering och immunohistokemi) ta reda på hur nervcellsnätverket är uppbyggt och fungerar. Vi är speciellt intresserade att hitta de nervcellspopulationer som genererar den rytm som krävs för att kunna gå. Förstår vi detta nervnätverket bättre hoppas vi kunna hjälpa läkare prioritera behandlingsformer vid ryggmärgsskador. Du kommer att lära Dig ett antal generella molekylärbiologiska metoder och fysiologiska metoder i ett projekt som passar din bakgrund. Projekten är utformade för att ge Dig en tvärvetenskaplig helhetsbild. Gruppen består av 12 personer som är både molekylärbiologer och neurobiologer. Som examensarbetare i vår grupp deltar Du i alla aktiviteter i labbet såsom seminarier, gruppmöten, publikationsförberedande arbete och planering vilket är en utmärkt meritering inför eventuell fortsatt forskning eller industriarbete. Kontakta gärna gruppledaren för vidare information, Docent Klas Kullander , Institutionen för Neurovetenskap, Enheten för genetisk utvecklingsbiologi, BMC, korridor A3, plan 2, tel 4714519. E-mail: [email protected], www.neuro.uu.se/devgen. Övriga handledare: Dr. Henrik Bengtsson, Dr. Åsa Mackenzie, Dr. Anna Vallstedt samt doktoranderna Henrik Gezelius och Nadine Rabe.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.