Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-16

ROBOJ - ROBotstyrning Järnflöde fragg, Stena Gotthard AB

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
etri.
3. Programmerings- och styrningsmetod för plockning av identifierade objekt på ett rörligt transportband.
4. Procent korrekt bortplockade objekt.

Genomförande av plocka:
1. Litteraturstudie
2. Design av gripdon
3. Design av robotuppsättning och program
4. Byggande och programmering av robotcell.
5. Testning och verifiering
6. Utvärdering
7. Rapportering

Tidplan
Aktiviteter:
Upprättas i samband med ex-jobbets uppstart

Kostnad
Stena betalar ersättning till ex-jobbare beroende på värde enligt en beslutad mall och efter avslutat uppdrag.

-------------------
Stena Gotthard: I över 60 år har Stena Metall arbetat med restprodukter och skrotråvara och är idag det ledande återvinningsföretaget i Norden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Polen och Ryssland. I Stena Metallkoncernen förenas ett långt framskridet kvalitets- och miljötänkande. Många företag anlitar Stena Metall för att vara säkra på att samarbeta med en partner som är kvalitets- och miljöcertifierad. I koncernen ingår nio affärsområden; Järn och Metall, Aluminium, Returpapper, Miljöservice, Elektronikåtervinning, Olja, Stål, Trading och Finans. Inom återvinning och miljöservice bedrivs återvinning och hantering av järn och metaller, papper, elektronikskrot, farligt avfall, kemikalier och övrigt verksamhetsavfall. Inom koncernens verksamhet ryms dessutom internationell handel med stål, metaller och olja.

Sedan 1939 då Sten A Olsson Metallprodukter bildades så har vi haft en löpande utveckling som bygger på långsiktigt samarbete mellan många parter. Bredden inom Stena är vår styrka, som dessutom ständigt måste utvecklas, men idag så sker utvecklingen inte bara genom processteknik, utan även genom globalisering, EU-direktiv och politiska beslut. Stena vill genom sin verksamhet stödja och utveckla svensk industri till en miljöriktig hantering inom många områden.

Vi har därför under de senaste åren ökat antal produkter som går genom våra processer, vilket ger att våra resproduktflöden både ökat och blivit mer komplexa.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.