Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-16

MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
stöd i utredningsarbetet, men kan vara begränsat i utredning/redovisning.
- säkerhet, miljönytta, kvalitet
- produktivitet, driftssäkerhet
- analysvärden, nyckeltal, ekonomiska vinster
- attitydundersökningar, statistiska värderingar
- produkt och marknadspåverkan
- Allmännytta, samhället och resurshushållning

Målbeskrivning specifikt:
1. En sammanställning av vilka produkter som vi totalt sett tror kan vara möjligt att få ut från våra fragmenteringsprocesser.
2. En marknadsanalys av vilka möjliga avsättningar som kan vara tänkbara för våra restprodukter
3. En djupare studie av ett par utvalda scenarier gällande produktområden, med ekonomiska kalkyler.

Kostnad
Stena betalar ersättning till ex-jobbare beroende på värde enligt en beslutad mall och efter avslutat uppdrag.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.