Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-11-02

Hur utvecklas jämställdhetsarbetet på Skoghalls Bruk

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Går jämställdhetsarbetet framåt på Skoghalls Bruk eller ej, det är frågan som vi skulle behöva få svar på. Vi vill att Du/Ni gör en jämförande studie mot en tidigare kartläggning som gjordes för 10 år sedan. Den kartläggningen behandlade vilka attityder kvinnor resp. män hade om jämställdhet på vår arbetsplats.
Utifrån studien vill vi få fram ett bra underlag för vårt fortsatta jämställdhetsarbete och utveckla formerna för detta.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.