Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-09-04

Tryck på mikrolinser för 3-D och vinkelberoende bildsekvenser

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Mål:
Målet är att testa och utvärdera möjligheten att trycka gamla och nya typer av mikrolinsark med bläckstråleteknik för att åstadkomma vinkelberoende bilder.

Bakgrund:
Metoder för att skapa färgbilder med tredimensionellt djup eller bilder som ändrar färg och form med observationsvinkel är välkänt sedan länge. En av de vanligaste metoderna bygger på att man trycker olika bildelement under millimetertjocka plastark som består av en mängd olika mikrolinser. Denna metod blomstrade på 60-talet när den hade stort nyhetsvärde. Nu för tiden kan man finna linsark mycket sparsamt i diverse trycksaker. Detta beror troligtvis på att produktionslinan för att hur man går tillväga för att trycka på linsark inte är välkänd inom den grafiska industrin samt att man är försiktig till allt innan man har sett att reella prototyper av sin färdiga tryckprodukt. En annan anledning kan vara att de vanliga linsarken är mycket tjocka (>1mm) vilket gör att linsark i trycksaker såsom veckotidningar kan upplevas som otympliga och oexklusiva. Rolling Optics (www.rollingoptics.com) är ett företag som utvecklar linsark för rulle-till-rulle produktion med nanoimprinting-teknik. Detta möjliggör att tjockleken på linsarken kan minska ned till 70 mikrometer, vilket upplevs mer naturligt för trycksakkonsumenten.

I och med dagens teknikutveckling med datorer, digitalkameror, bläckstråleskrivare samt Rolling Optics teknik för ökad linsprestanda, möjliggör flera nya tillämpningsområden för mikrolinser. Digitalkameror och datorteknik gör det i princip möjligt för privatpersoner att enkelt skapa bildelement som kan tryckas på linser. Tillgängligheten till bläckstråleskrivare gör det dessutom möjligt att trycka dessa bildelement direkt på linsark från sin egen hemdator. I och med detta projekt skulle vi vilja utreda möjligheten att skapa sina egna 3-D bilder eller bildsekvenser med enkla medel som finns till hand för privatpersoner, och samtidigt kanske bana väg för en revival för linsarktryckning.

Aktiviteter:
Vi skall i detta projekt testa hur man kan trycka linsark med bläckstråleteknik. I projektet ingår att man måste anpassa bläckstråletekniken till linsarken. Detta innebär att i viss mån kunna kontrollera tryckfärgens rastrering för rätt position av bildelementen under linsen, samt att kunna justera registreringen av trycket till linsark för att undvika visuella problem såsom spökbilder och moiré-mönster. Beroende på hur projektet fortskrider finns även möjligheter att testa kombinationer av linser och tryck för säkerhetstillämpningar eller tryckytor för ökad läsbarhet.

1. Litteraturstudie
2. Möjligheten att kontrollera punkternas position med en bläckstråleskrivare
3. Design av 3-D bild eller bildsekvens anpassad till linsark (från Rolling Optics och eller andra linarktillverkare)
4. Metod att justera registrering mellan tryck och linsark
5. Tryckning på linsark
6. Utvärdering av resultatet
7. (generering och test av nya idéer för säkerhets- och läsbarhets-tillämpningar)
8. Rapportering


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.