Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-06-04

Symantik och metodik för processautomatisering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Behovet av fungerande rutiner inom företag och organisationer ökar. Efter automatiseringen av processindustrin står nu människorna i tur.
Är det möjligt att definiera och automatisera även processer där människor ingår?
Vilka behov uppfyller en sådan automatisering, och kan vi finna processer som är mer eller mindre lämpliga? Vad skiljer i sådana fall de mer lämpliga från de mindre lämpliga?
Vilken metodik skall användas för processidentifieringen och hur skall implementeringen i organisationen ske för att bästa resultat skall nås?
Vilken detaljnivå krävs på de processmodeller som ligger som grund för automatiseringen? Kan vi, utifrån minskade ledtider och ökad kvalitet, hitta beräkningsmodeller för kostnadsbesparingar?

Flexeurope AB utvecklar, säljer och implementar produktgruppen flexite, en plattform för processautomatisering av informationskritiska processer. Vi har över 100 000 licenserade användare bara i Sverige och våra kunder återfinns inom både den offentliga och den privata sektorn.
Produkten flexite är ett av världens mest flexibla processautomatiseringsverktyg och plattformen har fått bra ranking på en rad internationella sidor.

Vi söker nu studenter som är intresserade av detta framtidsområde. Dels för exjobb, men även för framtida anställning. Utbildningsprofilen kan inkludera allt från dataingenjörer, till ekonomer med organisationskunskap. Kunskap och insikt i processmodelering är en fördel.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.