Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-06-01

Styrsystemstrukturers påverkan på prestanda

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Saab Bofors Dynamics arbetar med utveckling och produktion av högteknologiska försvarsprodukter. Verksamheten omfattar militära robot- och pansarvärnssystem. Sensorer som bygger på tekniker som radar, IR, laser etc. ingår i våra vapensystem. Saab Bofors Dynamics har en lång historik med många exportframgångar, och exportmarknaden får en växande betydelse framöver. Internationellt positionerar vi oss i flera viktiga europeiska samarbetsprogram på robotområdet.

Bakgrund
Framtida missilsystem tenderar att bli alltmer komplexa. Bland annat sker utvecklingen mot att inom ett och samma system kunna lösa ett allt bredare spektrum av operativa scenarier. Detta kräver styrsystem med fler moder och fler tillstånd i växelverkan.

Samtidigt som vapensystemen växer i komplexitet finns starka krav på kostnadsreducerande åtgärder. Detta innebär att det blir allt viktigare att utnyttja all tillgänglig information så optimalt som möjligt; både information från sensorer såväl som apriori-kunskap om systemet.

Allmänt så brukar man strukturera styrsystemet beroende på var informationen finns tillgänglig eller med utgångspunkt från organisations- eller arbetsmässigt lämpliga arbetsblock. Exempel på sådana block är styrautomat (control), yttre styrloop (guidance), navigering och målestimering.

Systemet blir därmed överblickbart, men får till följd att faktamängden kapslas in och att information ej utnyttjas på bästa sätt. Om systemet rakt igenom är linjärt och inga modellfel finns spelar struktureringen och inkapslingen av information ingen roll. Men hur blir det om man har olinjäriteter och modellfel?


Arbetsbeskrivning
Att undersöka på vilket sätt olika struktureringar av systemet påverkar prestanda.

I arbetet skall ett antal principiella system härrörande från missilstyrningsområdet studeras. Därvidlag skall ett antal styrlagar och estimatorer dimensioneras. Vid dimensioneringen används förslagsvis LQ, kalmanestimator, EKF eller UKF.

I mån av tid finns möjlighet att utsträcka undersökningen till ett existerande missilsystem med tillhörande simuleringsprogram.

Arbetet inleds lämpligen med en litteraturstudie.


Kvalifikationer
Tjänstgöringsort: Karlskoga
Antal studerande: 1-2 st
Lämplig tidpunkt: Start augusti 2006
Tidsomfattning: 20 veckor
Form av redovisning: Skriftlig och muntlig
Lämplig studieinriktning: Y, E, F eller D med inriktning mot reglerteknik.

För mer information kontakta:
Per Grådal, tfn 0586-82006, e-post [email protected]

Din ansökan med CV, betyg och övriga handlingar märkt Exjobb Styrsystemstrukturer skickas till:
Per-Anders Ivarsson
Saab Bofors Dynamics
Personalavdelningen
691 80 Karlskoga

Välkommen med din ansökan senast 26 maj 2006.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.