Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-05-29

Slutfasstyrning av robot

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Saab Bofors Dynamics arbetar med utveckling och produktion av högteknologiska försvarsprodukter. Verksamheten omfattar militära robot- och pansarvärnssystem. Sensorer som bygger på tekniker som radar, IR, laser etc. ingår i våra vapensystem. Saab Bofors Dynamics har en lång historik med många exportframgångar, och exportmarknaden får en växande betydelse framöver. Internationellt positionerar vi oss i flera viktiga europeiska samarbetsprogram på robotområdet.

Exjobb - Bakgrund
Klassiska styrlagar för robotstyrning minimerar bomavstånd vid intercept.
I slutfasen av en robots uppdrag förekommer det dock ofta andra krav på styrningen. Exempelvis kan det finnas krav på robotens nedslagsvinkel eller begränsningar av dess manöverförmåga. Robotens egenskaper ger också tidsvariabla krav på banan som måste hanteras.

Arbetsbeskrivning
I detta examensarbete skall två skilda metoders möjlighet att hantera de komplexa krav som ställs på robotens slutfasstyrning undersökas.

Metoderna som skall användas är LQ (Linear Quadratic Control) och
MPC (Model Predictive Control). I uppgiften ingår att lösningar för styrproblemet tas fram med de båda metoderna. Jämförelser görs av de olika metodernas prestanda med avseende på olika typer av krav, både under slutfasen och vid intercept. Metodernas för- och nackdelar avseende bland annat realiserbarhet utreds. Uppgiften inleds lämpligen med en litteraturstudie inom området.

Kvalifikationer
Tjänstgöringsort: Karlskoga
Antal studerande: 1-2 st
Lämplig tidpunkt: Start augusti 2006
Tidsomfattning: 20 veckor
Form av redovisning: Skriftlig och muntlig

Lämplig studieinriktning: Y, E, F eller D med inriktning mot reglerteknik.

För mer information kontakta:
Per Grådal, tfn 0586-82006, e-post [email protected]

Din ansökan med CV, betyg och övriga handlingar märkt Exjobb Slutfasstyrning skickas till:
Per-Anders Ivarsson
Saab Bofors Dynamics
Personalavdelningen
691 80 Karlskoga

Välkommen med din ansökan senast 26 maj 2006.





  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB




Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.