Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-08-08

Bluetooth-betalningar med mobiltelefon

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Svenska Internetbetalningar AB utvecklar ett nytt Internet-baserat
betalsystem som gör det möjligt att betala med sin mobiltelefon och betala säkert på Internet. Tjänsten kommer att lanseras under namnet Betala.se. Vår hemsida är naturligtvis www.betala.se.

För att göra betalningar i butiker snabbt och smidigt skulle Bluetooth kunna användas för kommunikationen mellan betalarens mobiltelefon och kassaapparaten i butiken. På detta sätt kan kassan sända en slags räkning med belopp och mottagarkonto till den som betalar som då bara behöver bekräfta för att genomföra betalningen med sin mobil.

Examensarbetet består i att designa systemet för Bluetooth-betalningar
vad gäller kommunikationsprotokoll och säkerhet, samt implementera det genom att utveckla ett program för mobiltelefonen och ett för kassaapparaten som gör det möjligt att smidigt utföra betalningar med en mobiltelefon som har Bluetooth-stöd.

Studenten ska ha erfarenhet av Javaprogrammering samt kunskap inom datasäkerhet.
Exjobbsrapporten ska skrivas på engelska. Om du har frågor kontakta
Frans Lundberg, +46707601861.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.