Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-11-07

Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Kooperativ konsults uppgift är att främja kooperativ eller annan social ekonomi med bl a rådgivning, lokal utveckling, utbildning och utredningar - http://www.kooperativkonsult.coop/

Den sociala ekonomin, alltså föreningar och kooperativ, är en sektor i tillväxt. Det handlar om personalgrupper som knoppar av från offentlig sektor: före detta fångar som startar boende och arbetsplatser för andra som vill lämna kriminalitet och missbruk; föräldrar som startar
gruppbostäder, skolor och förskolor; fria konsulter och journalister som delar lokal; företagare som tar gemensamma affärer i ekonomiska föreningar, bredbandsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar.

Det finns flera olika aspekter inom denna sektor som kan belysas och utredas av flera studenter inom olika ämnesområden.Kooperativ Konsult gör kort introduktion för intresserade studenter och diskuterar utifrån intresseområden möjliga ämnen.

t ex:

Ekonomi:

Är demokrati och lönsamhet möjligt att förena?
Samhällsekonomisk nytta när människor som står utanför arbetsmarknaden skapar arbete tillsammans i kooperativ. Sociala bokslut. Unga människor vill i större utsträckning än äldre driva företag tillsammans. Vårt innovationssystem möter den som har produktidéer samtidigt som upplevelseindustrin och tjänstesektorn är de sektorer som ökar mest. Hur kommer framtidens företag att se ut jämfört med dagens?Hur möter dagens företagsrådgivare, dagens innovationssystem framtidens företagare?

Samhällsvetenskap och Statskunskap/Förvaltning/Sociologi t ex:

Ytterligare en aspekt att belysa inom den sociala ekonomin är empowerment. Det handlar i många fall om utanförstående grupper som använder samarbete som ett sätt att skapa eget arbete, omsorg, rehabilitering osv. Men när människor går från klienter till entreprenörer (leverantörer) förändras rollen hos till exempel de kommunala tjänstemännen. Hur funkar detta? Detta kan studeras på såväl individnivå handläggarens möte med klienten, liksom på strukturnivå. Många kommuner utreder hur de ska hantera framväxten av den sociala ekonomin.

Kontakta Ingrid Bexell Hultén - [email protected] för att
diskutera idéer och innehåll inom området.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.