Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-01-05

Vilka förväntningar har man på Svenska kyrkan i Landvetter och Härryda församlingar?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Landvetter församling
Landvetter började växa sig stor i samband med att Landvetter flygplats byggdes. Det innebar att många människor flyttade till Landvetter. På grund av närheten till Göteborg är inflyttningen fortfarande stor. En del har tidigare anknytning till orten, men också många utan tidigare bakgrund i Landvetter söker sig hit. Detta ger församlingen utmaningar och möjligheter att möta människor i deras vardag och finnas till för dem i glädje och sorg (utdrag ur Landvetter församlings församlingsinstruktion).

Härryda församling
Församlingen är till stor del en landsortsförsamling. Trots att få nya bostäder kunnat byggas de senaste 30 åren, på grund av bullerstörning från Landvetter flygplats, har församlingen haft stadig befolkningsökning genom att inflyttning i fritidshus hela tiden pågått och fortfarande pågår. Många av dem som nu bosätter sig i Härryda söker ett alternativt boende och vill komma bort från storstadens jäkt och stress (utdrag ur Härryda församlings församlingsinstruktion).

Frågeställningar
Vi, förtroendevalda och anställda, skulle vilja gå ut och fråga människor som bor i våra församlingar, Landvetter och Härryda, vad som är livsnära frågor för dem och vilka förväntningar de har på Svenska kyrkan. Några frågor vi skulle vilja ställa kan man formulera så här:
· Vilka frågor berör och känns livsnära för de som bor i Landvetter och Härryda församlingar?
· Vilka förväntningar har människor på Svenska kyrkan i våra församlingar?
· Vad vet de som bor i församlingarna om kyrkans arbete och verksamhet?
· Hur vill man att kyrkan ska gestaltas i församlingarna för att möta människors behov?

Frågorna kan utvecklas och bli fler. Vi tror att detta skulle kunna vara en spännande uppgift för en som studerar socialt arbete. Vi tror också att vi skulle kunna lära oss mycket både utifrån samtalen med den studerande, men även utifrån det arbete hon/han kommer fram till. Vi förser gärna henne/honom med allt material och information som vi kan för att underlätta arbetet. Hon/han får ta del av församlingsinstruktioner mm.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.