Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-05-07

Utvärdering av projekt ”En väg in ” vid Lärcenter Falköping

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Kompetens- och Arbetslivsförvaltningen består av AME/arbetslivscenter, Universitets- och högskoleenheten, KY-utbildning ,uppdragsutbildning och vuxenutbildning .
Vi finns på LärCenter i Falköping. Vårt uppdrag är att i nära samarbete mellan de olika verksamheterna sätta individens lärande i centrum. Lärandet sker i teori och praktik.

Inom KAF har ett projekt genomförts under perioden september 2005 och fortfarande.
Projektet har inneburit att individuella handlingsplaner upprättats tillsammans med de deltagare som startar vid Lärcenter och därefter har deltagaren erbjudits en coach.
För att kvalitetsäkra/utveckla projektet finner vi det angeläget att en oberoende utvärdering görs för att ta nya steg i det fortsatta utvecklingsarbetet.
Vi ser fram emot att ta del av studenters kompetens för att utvärdera ovanstående projekt.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.