Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-09-21

Praktikarbete hos Junilistan i EU-parlamententet (FP)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ämnesområden: Nationalekonomi, Statsvetenskap, Juridik, Företagsekonomi

Junilistan har tre EU-parlamentariker och tillsammans med deras tre politiska sekreterare och två utredare bildar de Junilistans kansli i Bryssel.

Junilistan erbjuder möjligheten att praktisera på kansliet under en termin för att utreda någon aktuell fråga.

Praktikarbetet innebär insamling, analys och sammanställning av information inom ett politiskt område inom ramen för vårt arbete i EU-parlamentet. Ämnena kommer att variera. EU befinner sig i en expansiv fas där nya befogenheter och beslutsområden tillkommer i snabb takt. Effektivitetsstudier inom EU, jämförande studier mellan olika länders lagtolkningar samt kunskapsöversikter och kartläggningar är möjliga ämnen för ett praktikarbete. Det exakta studieområdet fastställs i samråd mellan Junilistan, praktikanten och handledaren.

Junilistan söker i första hand en blivande statsvetare, jurist eller nationalekonom men även blivande civilekonomer och de som studerar Europakunskap kan vara av intresse.

För att kunna tillgodogöra sig praktikperioden bör den sökande ha goda kunskaper om EU, svensk politik och engelska språket i både tal och skrift. Kunskaper i franska är meriterande. Praktikperioden bör ingå i en av den egna studieinstitutionen sanktionerad studiegång och vara meriterande för akademiska poäng.

Villkor och ansökan: Praktikperiod: en termin. Reseersättning:
En tur- och returresa. Lön: Praktiken är oavlönad. Bostad: Möblerad bostad i Bryssel betalas av Junilistan.

Ansökan : Personligt brev och meritförteckning skickas till [email protected] senast 2006-05-15.
Praktiken startar tidigast 2006-08-21.

Mer information om Junilistan finns på www.junilistan.se.

Carl Särnstrand
Junilistan
[email protected]
08-234 226 direkt
08-230 111 växel
08-230 211 fax
Vasagatan 40, 111 20 STOCKHOLM


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.