Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-20

Marknadsunderslökning - Åsby hem & trädgård, ett företag i förändring (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ämnesområden: Företagsekonomi, Marknadsundersökning,Marknadsföring, Marknadsanalys

Åsby hem & trädgård är just nu ett av Mälardalens intressantaste
handelsföretag. Åsby trädgård har i många år varit en av landets ledande
växtbutiker, med en miljö så speciell att den blivit Västmanlands största turistmål. Det nya namnet visar på den nya sortimentsinriktningen och bakom det ligger en nästan total förändring av företag. Förutom sortiment så har lokalerna byggts om och logistik, arbetsrutiner, ansvarsområden och grafisk profil förändras. Beläget i Hallstahammar lockar Åsby regelbundet kunder från hela Mellansverige och Åland.


Företaget söker nu student (er) för att genomföra en marknadsundersökning angående Åsby Trädgårds utbud av varor, tjänster och service. Undersökningen bör även beröra kunders attityder och värderingar till olika sorts inköpsställen med varierande sortiment. Uppdragsgivaren vill vidare gärna få svar på frågeställningarna: Hur uppfattas det nya Åsby, avseende profil, koncept och sortiment, av dess kunder?


Uppdragstagarna förutsätts företa praktiska studier med utgångspunkt i
relevanta teoribildningar och andra genomförda undersökningar under arbetet med denna rapport.


- Vi ger er den tid ni behöver med ert exjobb -
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.