Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-20

Informationshantering på Åsby & Trädgård (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ämnesområden: Textdesign, Informationsdesign, Informationssystem,

Åsby hem & trädgård är just nu ett av Mälardalens intressantaste
handelsföretag. Åsby trädgård har i många år varit en av landets ledande
växtbutiker, med en miljö så speciell att den blivit Västmanlands största turistmål. Det nya namnet visar på den nya sortimentsinriktningen och bakom det ligger en nästan total förändring av företag. Förutom sortiment så har lokalerna byggts om och logistik, arbetsrutiner, ansvarsområden och grafisk profil förändras. Beläget i Hallstahammar lockar Åsby regelbundet kunder från hela Mellansverige och Åland.


Företaget söker nu student (er) för att utreda ett antal relevanta frågeställningar angående dels den information som utges till kunderna, dels den interna kommunikationen .

Angående kundkommunikation:

Vilken kunskapsnivå angående företagets produkter har de olika kundgrupperna?

Hur bör text- och bildkommunikation bäst utformas för att bli tydlig och därmed få avsedd effekt?

Angående: internkommunikation

Hur bör den interna kommunikationen vara strukturerad, dels till befintlig personal, dels till nyanställda?

Uppdragstagarna förutsätts företa praktiska studier med utgångspunkt i relevanta teoribildningar och andra genomförda undersökningar under arbetet med denna rapport.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.