Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-20

Expansion och utvidgad affärsverksamhet för Åsby Hem & Trädgård, ett företag i förändring (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ämnesområden: Företagsekonomi, Marknadsföring, Marknadsanalys eller motsvarande

Åsby hem & trädgård är just nu ett av Mälardalens intressantaste
handelsföretag. Åsby trädgård har i många år varit en av landets ledande
växtbutiker, med en miljö så speciell att den blivit Västmanlands största turistmål. Det nya namnet visar på den nya sortimentsinriktningen och bakom det ligger en nästan total förändring av företag. Förutom sortiment så har lokalerna byggts om och logistik, arbetsrutiner, ansvarsområden och grafisk profil förändras. Beläget i Hallstahammar lockar Åsby regelbundet kunder från hela Mellansverige och Åland.


I nuläget är Åsby Trädgård i princip endast en butik. Men kunderna kommer i allt större utsträckning till företaget för att de uppfattar verksamheten som bredare än vad som faktiskt är fallet. När personerna bakom det nya Åsby trädgård strävar efter att tillfredställa kundernas behov och önskemål uppstår därför ett antal intressanta möjligheter. Bland efterfrågade områden återfinns exempelvis:

Ritande och anläggande av trädgårdar

Inredande av kontor

Underhåll av växter och entréer i offentliga verksamheter

Anläggande av parker med tillhörande drift

Skötselavtal med bostadsrättsföreningar

Kursarrangemang

Bröllop/begravningar respektive andra evenemang etc.

Dessa affärsområden bör kopplas till ett antal frågeställningar såsom:

Hur ser marknaden ut för aktuella segment?

Hur agerar aktörerna där idag?

Kan företaget omdefiniera marknaden?

Hur bör denna verksamhet organiseras?

Vilken är den bästa vägen till lönsam ingång på nya marknader?

Vad kan möjliggöras med befintlig personalstyrka och vad kräver nyanställningar?

Hur kan vi utveckla vår verksamhet med hjälp av Internet för att öka såväl kundnytta som lönsamhet?

Företaget söker därför nu student (er) som utifrån denna bakgrund kan ta fram en affärsplan som kan användas för framgångsrik expansion. Paralleller till relevanta teoribildningar förutsätts genomföras.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.