Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-20

Kedjesammanslagning – Åsby Hem & Trädgrård, ett företag i förändring (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ämnesområden: Företagsekonomi, Marknadsföring, Marknadsanalys eller motsvarande

Åsby Trädgård är en handelsgård för botaniska växter och en av Europas största återförsäljare, med ett sortiment bestående av 7 700 olika kvalitetsväxter. Dessutom erbjuder sortimentet dammartiklar, bevattnings- och inredningsdetaljer respektive krukor. Den stora och välbesökta anläggningen påminner närmast om en botanisk trädgård. Med målsättningen att vara Västmanlands största turistmål lockar anläggningen i Hallstahammar kunder ifrån ett mycket stort geografiskt upptagningsområde.

I nuläget är uppdragsgivaren Åsby Trädgård intresserad av att se en utredning genomföras avseende en förestående sammanslagning av två frivilligkedjor inom trädgårdsbranschen.

Bakgrunden är att dessa kedjor nyligen beslutat att sammangå under våren 2007. Totalt sett rör det sig om 120 butiker och tre kontor med spridd geografisk lokalisering, som skall samordnas under en nyanställd VD.

Problembilder såväl som möjligheter med denna process är mycket omfattande och uppdragsgivaren är tacksam för en så ingående scenariobeskrivning som kan genomföras inom ramarna för uppsatsarbetet.

Resultatet bör vara ett relevant beslutsunderlag som inblandade parter kan använda sig av på ett strategiskt sätt i arbetet med fusionen.

Företaget söker med anledning av detta nu student (er) som utifrån denna problembakgrund kan arbeta med dessa frågeställningar.

Uppdragstagarna förutsätts göra paralleller till relevanta teoribildningar.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.