Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-20

Kommunala relationer – Åsby Hem & Trädgård (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ämnesområden: Kulturgeografi, Socialantropologi, Företagsekonomi, Ekonomisk historia, Marknadsanalys eller motsvarande.

Åsby hem & trädgård är just nu ett av Mälardalens intressantaste
handelsföretag. Åsby trädgård har i många år varit en av landets ledande
växtbutiker, med en miljö så speciell att den blivit Västmanlands största turistmål. Det nya namnet visar på den nya sortimentsinriktningen och bakom det ligger en nästan total förändring av företag. Förutom sortiment så har lokalerna byggts om och logistik, arbetsrutiner, ansvarsområden och grafisk profil förändras. Beläget i Hallstahammar lockar Åsby regelbundet kunder från hela Mellansverige och Åland.


Åsby tillhör Bergs socken, vilken är en del av Hallstahammars kommun i Västmanland.

Eftersom företaget till en relativt stor del attraherar besökare ifrån den egna närregionen är man nu intresserade av att belysa följande regionala frågeställningar:

Utvärdera förhållandet mellan kommunen vs Bergs socken.

Belys den historiska relationer kontra den nuvarande

Utred ömsesidiga attityder såväl som rent konkreta förhållanden

Redogör för legala aspekter

Hur skapas en bra framtid i regionen?

Hur ser framtiden ut enligt respektive part?

Företaget söker med anledning av detta nu student (er) som utifrån denna problembakgrund kan arbeta med dessa frågeställningar.
Uppsatsen bör eftersträva ett resultat som kan utgöra ett relevant beslutsunderlag till inblandade parter. På så vis bör dessa strategiskt kunna använda sig av resultatet. Uppdragstagarna förutsätts göra paralleller till relevanta teoribildningar.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.