Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-20

Turistområde i utveckling Turistområde i utveckling - Åsby hem & trädgård, ett företag i förändring (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ämnesområden: Turism, Företagsekonomi, Marknadsföring, Kulturgeografi, Socialantropologi, eller motsvarande

Åsby hem & trädgård är just nu ett av Mälardalens intressantaste handelsföretag. Åsby trädgård har i många år varit en av landets ledande växtbutiker, med en miljö så speciell att den
blivit Västmanlands största turistmål. Det nya namnet visar på den nya
sortimentsinriktningen och bakom det ligger en nästan total förändring av företag. Förutom sortiment så har lokalerna byggts om och logistik,
arbetsrutiner, ansvarsområden och grafisk profil förändras. Beläget i
Hallstahammar lockar Åsby regelbundet kunder från hela Mellansverige och
Åland. Företaget är beläget alldeles invid ÅsbySkantzen i
Hallstahammar, som är ett naturskönt friluftsområde med intressant kultur och lång historia. På området återfinns såväl promenadstråk, caféer, hotell som vanlig handel. Det har tidigare genomförts undersökningar angående hur området vidare kan utvecklas.

Aktörerna som skall samsas på området är av skiftande karaktär. De flesta har relativt begränsade resurser marknadsföringsmässigt och med anledning av det behövs stöd ifrån kommunalt håll. Kommunen har genom åren visat intresse för Åsby/Skantzen,vilket även finns på pränt. [NL]Men hur ter detta sig i praktiken?

Vilka kommunala representanter är det som är beslutsfattare i
relevanta frågor med anknytning till området och hur resonerar de i
frågan?Hur kan områdets framtid bedömas?
Var skall Åsby/Skantzen vara 2008 respektive 2012?

Företaget söker med anledning av dessa frågeställningar student (er) som utifrån denna problembakgrund kan framarbeta ett givande resultat. Uppdragstagarna förutsätts göra paralleller till relevanta teoribildningar.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.