Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-14

Kartläggning och utvärdering av insatsen kontaktperson

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ungdomsgruppen inom IFO Centrum Göteborgs Stad har haft tämligen höga kostnader för insatsen kontaktperson. Detta kan mycket möjligt vara en bra och rätt insats, men vi saknar kunskap om vad insatsen egentligen inneburit för klienten.
Frågeställning: Är insatsen kontaktperson effektiv, sett både utifrån ett ekonomiskt och klientmässigt perspektiv?
Tänkbara åtgärder: 1. Kartläggning/inventering av basfakta: antal beviljade insatser, hur länge har klienten haft kontaktperson, vad för slag kontaktperson är det (anhörig, Kontaktmannapoolen, övrig etc) samt till vilken kostnad.2. Utvärdering, utifrån basfakta, klientundersökning samt intervjuer med socialsekretare
Önskemål på utbildningsbakgrund på uppsatsskrivare: student vid socionom- eller förvaltningsprogrammet.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.