Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-04

Plåtlås i tryckpress

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Arbetet går ut på att analysera funktionen hos nuvarande plåtlås och föreslå förbättringar.
I en tidningstryckpress i dag hålls tryckplåtarna fast runt tryckcylindern med hjälp av speciella plåtlås vars konstruktion kan variera.
Under vissa förhållanden påverkas plåtarna av varierande krafter i olika riktning.
Arbetet bör innehålla en analysfas där nuvarande konstruktionstyper liksom krafterna som påverkar plåten analyseras.
Analysen bör innehålla såväl studier i tryckpressen som kontakter med tillgänglig expertis liksom ev. litteratur i ämnet.
Konstruktionsfasen skall utmynna i en ny alternativ konstruktion som skall ta hänsyn till de speciella förhållanden och krafter som råder i en tryckpress samt att konstruktionen görs tillverkningsvänlig och kostnadsmässigt fördelaktig.

Arbetet kunde tänkas vara lämplig för en konstruktionsingenjör eller en grafisk ingenjör med konstruktionstekniska intressen.

Kontakt kan tas med:
Olof Z Haeggström
tel: 0703-733 290
mail: [email protected]

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.