Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-06-02

Gränsland- ett upplevelseområde för alla människor- utifrån egna förutsättningar (Sandviken)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi behöver hjälp att marknadsföra våra Upplevelser och utveckla vår verksamhet.

Gränsland i Sandviken är en ekonomisk förening som jobbar för att erbjuda natur- och kulturupplevelser för samtliga människor, oavsett rörelseförmåga, syn eller hörsel.

Vi vill göra ett antal platser och miljöer tillgängliga, så att människor utifrån sina egna förutsättningar ska kunna uppleva naturen.

Gränsland har en målsättning att utveckla ”handikappturismen” i Sandviken och därigenom skapa arbetstillfällen och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning.

Med EU-medel och kommunalt stöd har Gränsland utvecklats till ett upplevelseområde med

• Handikappanpassade anläggningar
• Naturreservat
• Jagarstugans vildmarksby
• Hamptjärn/Gäddtjärn fiske
• Säljansgården konferens och utbildning
• Pontonbåt för fiske- och rundturer på Storsjön och Näsbysjön
• Sjösunda med boende (2 stugor a´ 8 bäddar) sommarvillan (5 rum a´ 2 bäddar) bad, fiske, brygga samt angöringsplats för pontonbåt

Läs mer på www.gransland.nu

Vår uppgift:
Vi behöver hjälp av en student/ studenter som kan titta på att utveckla vår marknadsföring och paketera våra upplevelser.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.