Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-09-04

Skapa en komplett affärsplan för lansering av produkter inom värmeöverföring

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Som ett komplement till Pax Electro Products (PAX) framgångsrika produktutbud inom våtrumsfläktar står bolaget inför en satsning på produktportföljen inom värmeförflyttning. Konceptet avser att kapitalisera på marknadens behov av att förflytta värme från varmare delar av ett hus, exempelvis vid en luftvärmepump eller en kamin, till svalare delar. PAX har färdiga och beprövade produkter för ändamålet och behöver nu hjälp med;

* Validering av applikationsområden
* Kvantitativ och kvalitativ marknadsanalys
* Produkt/Koncept paketering
* Kanalstrategi

Examensarbetet är inom bolagets kärnverksamhet och beställare och handledare på bolaget är PAX VD Lars Andersson. Slutrapporten kommer att fungera som affärsplan för PAX satsning och avrapportering kommer att ske till bolagets styrelse.

Vi söker studenter med stort intresse för affärer och med förmåga att självständigt driva projekt


PAX Electro Products är en ledande tillverkare av våtrumsfläktar, tilluftsventiler, handdukstorkar och oljefyllda radiatorer på den nordiska marknaden. Inom våtrumsfläktar, PAX fläkten, har företaget en dominerande position med 50-65% marknadsandel på sina huvudmarknader. PAX säljer majoriteten av sina produkter på de nordiska marknaderna samt i Ryssland och Japan. Stor kraft läggs på utveckling av energisnåla och högkvalitativa produkter med fokusering på design i nära kontakt med slutkunden. PAX Electro Products kunder består huvudsakligen av grossister, återförsäljare och ”gör-det-själv” butikskedjor.
PAX Electro Products huvudkontor ligger i Hälleforsnäs där all produktutveckling, produktion och marknadsföring sker utifrån. För mer information om produkterna se www.pax.se  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.