Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-07-05

Sammanställning av mikrobiologiska arbetsmiljöproblem vid insamling av källsorterat bioavfall

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Idag samlas bioavfall (matavfall samt park- och trädgårdsavfall) in separat i 110 kommuner. Det har genom åren, och nyligen, genomförts en hel del undersökningar kring arbetsmiljöförhållandena. Är det mer farligt för renhållningsarbetarnas hälsa att arbeta med en utsorterat biologisk fraktion eller inte? Arbetsmiljöfrågor som har med belastning, dvs tunga lyft etc exkluderat. Denna frågeställning innehåller endast frågor rörande damm, mögel och andra partiklar som kan påverka hälsan.

I detta exjobb önskar vi att studenten sammanställer de erfarenheter som finns inom detta område. Många mindre undersökningar har genomförts runt om i kommuner som inte har blivit publicerade. Det har även genomförts en hel del undersökningar både i Danmark och Tyskland. Därför är önskvärda kvalifikationer att studenten har en viss förståelse för både tyska och danska i skrift. Vidare så önskar vi att studenten genomför några djupintervjuer med olika kommunrepresentanter för att ta reda på om och i så fall vilka problem som finns idag vid insamling av bioavfall.

Branschorganisationen för renhållning, avfallshantering och återvinning
RVF – Svenska Renhållningsverksföreningen är den svenska intresse- och branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Föreningen har nära 400 medlemmar – främst kommuner, kommunalförbund och kommunbolag men också företag. RVF representerar kommunmedlemmarna gentemot politiker, beslutsfattare, myndigheter och EU. Föreningen har också en omfattande kursverksamhet, som är anpassad för branschens behov av utbildning.

Läs mer på www.rvf.se

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.