Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-04

Effekter av investeringsprogram för att bygga bort utsläppen av växthusgaser

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Linköpings kommun har sedan 2001 genomfört investeringsprogram för att bygga bort utsläppen av växthusgaser. Det är lokala investeringsprogram (LIP) och klimatinvesteringsprogram (KLIMP). Programmen delfinansieras av Naturvårdsverket. Linköpings Tekniska Verk är en viktig aktör i själva genomförandet. Under perioden 2001-2006 investeras sammanlagt 400 miljoner kronor på klimatsnål infrastruktur, varav 86 miljoner är statligt bidrag. Några exempel är utbyggnaden av fjärrvärme och satsningen på biogas och cykel.

En utvärdering pågår inom ramen för det pågående klimatinvesteringsprogrammet. IKP vid Linköpings universitet har fått i uppdrag att utvärdera programmet. Målsättningen med utvärderingen är:
•att tydliggöra de positiva och negativa resultat
•att belysa Klimps betydelse för kommunens ordinarie verksamhet
•att belysa Klimps betydelse för det lokala och regionala miljöarbetet
•att få fram ett bra underlag för spridning av information, kunskap och erfarenheter såväl inom kommunen som regionalt och nationellt
•att kommande projektsatsningar ska kunna dra nytta av de erfarenheter som gjorts inom ramen för Klimp
•att skapa legitimitet och en prioriteringsgrund för fortsatta åtgärder/projekt

Inom ramen för denna utvärdering har det identifierats ett antal frågeställningar som vi tror kan vara intressanta examensarbeten för studenter. Följande frågeställning tror vi kan passa studenter med miljöekonomisk inriktning:

Samhällsekonomisk nytta av investeringsprogram
Beskriv/beräkna/analysera samhällsekonomisk nytta och annan samhällsnytta (t ex folkhälsa, trafiksäkerhet) för Linköpings kommun av att genomföra investeringsprogram på miljö- och klimatområdet. Beräkningar främst på de klimatrelaterade åtgärder som har genomförts inom LIP och Klimp med ekonomiska och miljöekonomiska metoder. Frågeställningen kan sannolikt delas upp i flera examensarbeten.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.