Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-28

Utvärdering av kvalitén i gymnasial vuxenutbildning.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Lärcentrum i Östersunds kommun har det totala och övergripande ansvaret för vuxnas lärande. Det betyder t ex att Lärcentrum är beställare av all vuxenutbildning, grundläggande, gymnasial, särvux och Svenska för invandrare. Lärcentrum har också infrastruktur för vuxnas lärande i form av bibliotek, videokonferensanläggningar, datorer mm. Dessa utnyttjas framförallt av distansstuderande på Universitet och högskolor samt i vuxenutbildning på distans. Lärcentrum har också hand om intagning till vuxenutbildning och studievägledning för vuxna.

Frågeställningar:
Hur ser studenternas uppfattning om kvalitén i vuxenutbildningen ut?
Vilken uppfattning har de kommuninnevånare som inte studerar?
Varför tilltalar inte utbildningen alla?

Denna utvärdering passar studenter med pedagogisk eller samhällsvetenskaplig inriktning.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.