Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-04

Utveckling och marknadsföring av Stiftelsen Skog & Trä (AP)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Stiftelsen Skog & Trä är en liten organisation med ett stort arbetsfält. Vi arbetar med lokal/regional utveckling, utbildning, information och internationella utvecklingsprojekt inom träsektorn. Vi är en stiftelse och våra stiftare är SLU-Sveriges lantbruksuniversitet, Länsstyrelsen i Västmanlands län och Skinnskattebergs kommun.

Uppdrag
Vi är i dagsläget välkända i en smal krets, vi samarbetar främst med sågverk. Vi har dock en produktion och annat att erbjuda som skulle kunna attrahera nya kunder. Vi har samma chans och möjlighet att synas i trä-Sverige som likasinnade företag. Vi har den kompetens och kunskap som behövs. Men för att komma dit skulle vi behöva hjälp av några kreativa, innovativa studenter som kan hjälpa oss med några av våra funderingar: Hur ska vi göra för att synas mer? Är Stiftelsen Skog & Trä rätt namn för oss? Hur ska vi göra för att utvecklas? Hur ska vi marknadsföra oss? Hur bygger vi bäst upp vårat nätverk? Eftersom detta redan är en mansdominerad värld ser vi gärna att kvinnliga studenter tar sig an denna uppgift.

Hemsida: www.forwood.com


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.