Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-06-01

Verktyg för trafikledarstöd vid konflikter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Civil trafikflygledning står inför stora förändringar under de kommande 10-20 åren. Flygbolagen ställer högre och högre krav på effektivitet och ekonomi, samtidigt som kraven också ökar på trafiktäthet. Dagens marktrafikledning leder trafikflyget och motsvarande i korridorer via sk waypoints mot destinationen. Regler finns bla för hur tätt planen kan överflyga waypoints och hur nära två flygplan kan komma varandra utan att det registreras som en uppkommen risksituation. Dagens flygtrafiksituation över Europa ligger inom vissa områden nära maximal kapacitet vad gäller marktrafikledning.
Trafikflygledarna har regelbundet förekommande sk konfliktvarningar för att två plan kan komma närmare varandra än säkerhetsavståndet – ca 8 km på samma flygnivå iom ingen åtgärd vidtas. Denna varning kan komma tidigast ca 20 min i förväg. Trafikledaren kan, beroende på situation, välja att antingen åtgärda situationen genom att ge order till piloterna att ändra fart, riktning, flyghöjd eller vänta med åtgärd eftersom situationen kan lösa sig själv genom osäkerheter i prediktionen av de framtida positionerna.
FOI har tidigare utvecklat algoritmer för att stödja trafikledaren med ett beslutstöd som föreslår lämpliga upplösningar av de potentiella konflikterna.
Syftet med examensarbetet är att ta fram en utrustning/mjukvara som demonstrerar algoritmernas beteende och visualiserar detta i 3D för att testa alternativa presentations/interaktionsparadigmer. Examensarbetet innebär att, tillsammans med utveckling av algoritmer, koppla dessa till en 3D-visualisering av lösningsförslagen där flygbanor, waypoints och villkor presenteras.

• Förbättring, utvidgning och testning av de kostnadsfunktioner som används idag för värdering av potentiella upplösningar på konflikterna.
• 3D-visualisering av flygvolymer och villkor relaterat till flygplatser, waypoints, ”restricted” areas, military zones etc.
• 3D-visualisering av planerade flygbanor och osäkerheter i dessa
• 3D-visualisering av konflikt område inkluderande osäkerhetsvolymer
• Genomförande av tester med ett par mer komplicerade konfliktfall.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.