Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-04

Examensarbete/C/D-uppsats: Attityd till Skinnskatteberg (FP)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ämnesområden: Textdesign, Informationsdesign, Kommunikationsteori, Marknadsföring, Företagsekonomi, Turism eller motsvarande


Bakgrund: I hjärtat av Bergslagen ligger Skinnskattebergs kommun med tätorten Skinnskatteberg, vackert belägen mellan de två sjöarna Övre och Nedre Vättern. Kommunen präglas av att järnhantering historiskt gett bygden dess näring; Röda Jorden i Riddarhyttan är landets äldsta kända framställningsplats för järn. Här tillverkades järn redan för 2 700 år sedan och på 1700-talet var järn Sveriges största exportartikel. I nuläget präglas näringslivet av småföretagande och marknaden karakteriseras av närhet mellan företag och beslutsfattare. Skinnskatteberg erbjuder bra kommunikationer, god tillgång till lokaler och industrimark, samverkan och mångfald samt ett bra utvecklingsklimat i en vacker miljö. Över 90 branscher finns representerade i kommunen.

Det är centralt för kommunen att få kännedom om attityder till Skinnskatteberg hos grannkommunernas medborgare. Kommunens informationsavdelning har därför ett antal frågeställningar som den skulle vilja ha hjälp med att besvara. Känner man till Skinnskatteberg i grannkommunerna? Hur är inställningen till kommunen? Vad beror detta på? Hur skulle den kunna förändras? Vilka delar av feedbacken kan man ta fasta vid för att åstadkomma konkreta beslutsunderlag för förbättring? Vad är bra och bör därför bibehållas respektive vad är dåligt och bör förändras helt? Genom en attitydundersökning, vilken lämpligast innefattar intervjuer och/eller enkäter vill uppdragsgivaren alltså åstadkomma en benchmarking, som kan utgöra grund för beslutsunderlag framöver.

Uppdragstagarna förutsätts företa praktiska studier med utgångspunkt i relevanta teoribildningar och andra genomförda undersökningar under arbetet med denna rapport.

Kontakta:
Marie Wennerström
Skinnskattebergs kommun
[email protected]
0222-45139
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.