Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-04

Examensarbete/C/D-uppsats: Marknadsplan för Skinnskatteberg (FP)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ämnesområden: Företagsekonomi, Marknadsföring, Marknadsanalys.

I hjärtat av Bergslagen ligger Skinnskattebergs kommun med tätorten Skinnskatteberg, vackert belägen mellan de två sjöarna Övre och Nedre Vättern. Kommunen präglas av att järnhantering historiskt gett bygden dess näring; Röda Jorden i Riddarhyttan är landets äldsta kända framställningsplats för järn. Här tillverkades järnprodukter redan för 2700 år sedan och på 1700-talet var järnprodukter och järnmalm Sveriges största exportartiklar. I nuläget består näringslivet till stor del av småföretagande och marknaden präglas av närhet mellan företag och beslutsfattare. Skinnskatteberg erbjuder bra kommunikationer, god tillgång till lokaler och industrimark, samverkan och mångfald samt ett bra utvecklingsklimat i en vacker miljö. Över 90 branscher finns representerade i kommunen.

Det är viktigt för en kommun att synas på ett tydligt och korrekt sätt. Verksamheten skall erbjuda och informera om såväl det som föreskrivs och lagstadgas, som övrigt invånarna behöver och efterfrågar. Organisationer har i allmänhet ett stort behov av att marknadsföra sin verksamhet till både interna och externa intressenter. Med anledning av detta vill Skinnskatteberg kommun nu att en grundlig marknadsplan upprättas för den kommunala verksamheten.

Hur bör kommunen profilera sig gentemot externa intressenter i Sverige, som exempelvis andra kommuner? Hur bör den interna profileringen utformas? Vilka mål skall sättas upp i dessa frågor? Vilka arbetsmetoder bör lämpligen användas för att uppnå uppställda mål? Hur bör Skinnskatteberg ta ett samlat grepp på sina marknadsföringsaktiviteter framöver?

Uppdragstagarna förutsätts företa praktiska studier med utgångspunkt i relevanta teoribildningar och andra genomförda undersökningar under arbetet med denna rapport.

Kontakta:
Marie Wennerström
Skinnskattebergs kommun
[email protected]
0222-45139
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.