Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-04

Examensarbete/C/D-uppsats: Nyhetsbrev till utflyttade ifrån Skinnskatteberg och andra externa intressenter (FP)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ämnesområden: Textdesign, Informationsdesign, Kommunikationsteori, Marknadsföring, eller motsvarande

Bakgrund: I hjärtat av Bergslagen ligger Skinnskattebergs kommun med tätorten Skinnskatteberg vackert belägen mellan de två sjöarna Övre och Nedre Vättern. Kommunen präglas av att järnhantering historiskt gett bygden dess näring; Röda Jorden i Riddarhyttan är landets äldsta kända framställningsplats för järn. Här tillverkades järnprodukter redan för 2700 år sedan och på 1700-talet var järnprodukter och järnmalm Sveriges största exportartiklar. I nuläget består näringslivet till stor del av småföretagande och marknaden präglas av närhet mellan företag och beslutsfattare. Skinnskatteberg erbjuder bra kommunikationer, god tillgång till lokaler och industrimark, samverkan och mångfald samt ett bra utvecklingsklimat i en vacker miljö. Över 90 branscher finns representerade i kommunen.

Det är centralt för kommunen att kommunicera med externa intressenter. Ett nyhetsbrev planeras för att framöver utgöra en kommunikationskanal till utflyttade tidigare invånare och andra intressenter. På så sätt kan en relation upprätthållas och behållas med dessa personer. Vad skall ett sådant nyhetsbrev innehålla? Hur bör det utformas? Med vilken frekvens bör det utkomma? Hur skall man gå tillväga för att finna lämpliga mottagare? Det finns en rad intressanta frågeställningar att överväga i samband med nyhetsbrevets tillkomst. Nu eftersöks därför student (er) som kan utreda hur man på bästa sätt kan profilera Skinnskattebergs kommun i detta sammanhang

Uppdragstagarna förutsätts företa praktiska studier med utgångspunkt i relevanta teoribildningar och andra genomförda undersökningar under arbetet med denna rapport.

Kontakta:
Marie Wennerström
Skinnskattebergs kommun
[email protected]
0222-45139


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.