Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-04

Examensarbete/C/D-uppsats: Informationsbladet 0222:an

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ämnesområden: Textdesign, Informationsdesign, Kommunikationsteori, Företagsekonomi, Marknadsföring, Turism eller motsvarande

I hjärtat av Bergslagen ligger Skinnskattebergs kommun med tätorten Skinnskatteberg, vackert belägen mellan de två sjöarna Övre och Nedre Vättern. Kommunen präglas av att järnhantering historiskt gett bygden dess näring; Röda Jorden i Riddarhyttan är landets äldsta kända framställningsplats för järn. Här tillverkades järn redan för 2 700 år sedan och på 1700-talet var järn Sveriges största exportartikel. I nuläget präglas näringslivet av småföretagande och marknaden karakteriseras av närhet mellan företag och beslutsfattare. Skinnskatteberg erbjuder bra kommunikationer, god tillgång till lokaler och industrimark, samverkan och mångfald samt ett bra utvecklingsklimat i en vacker miljö. Över 90 branscher finns representerade i kommunen.

Det är centralt för kommunen att kunna kommunicera ut information till dess invånare. Med anledning av detta finns Informationsbladet 0222:an, vars främsta syfte är att informera om nyheter och aktuella händelser i regionen. Detta ges ut i pappersformat och distribueras postalt till samtliga av kommunens 2500 hushåll. För andra intressenter finns det även tillgängligt som PDF på kommunens egen hemsida.

Kommunens informationsavdelning har nu ett antal frågeställningar som den skulle vilja ha hjälp med att besvara. Vad anser kommunmedborgare respektive annonsörer om 0222:an? Hur läser de i den; vad är av intresse? Vad finns för önskemål och förslag på förändringar och förbättringar av informationsbladet? Vidare är uppdragsgivaren intresserad av hur layouten och utformningen av publikationen skulle kunna förbättras ytterligare.

Uppdragstagarna förutsätts företa praktiska studier med utgångspunkt i relevanta teoribildningar och andra genomförda undersökningar under arbetet med denna rapport.

Kontakta:
Marie Wennerström
Skinnskattebergs kommun
[email protected]
0222-45139


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.