Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-01-03

Produktutveckling av en ny tjänst relaterad till Telecom (FP/AP)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Nyckelord: Datateknik, Datalogi, Innovation, Produktutveckling eller motsvarande

Bakgrund
LOKE AB är ett företag som är verksamt inom försäljning och produktionsutveckling av tekniska lösningar som exempelvis kamerasystem, elektrohydraulik, övervaknings- och backkameror samt andra komponenter och applikationer för användning bland annat i IT-sammanhang. Företaget är beläget i Skinnskatteberg i Västmanland, men är verksamt i större delen av Mellansverige både gentemot företag och privatpersoner. Klassisk CCTV, eller kameraövervakning, som det heter på svenska, lever i en värld för sig. I PC-världen flödar jpg-bilder och mpg-filer för fullt. Mellan mobiltelefoner jorden runt skickas både bilder och video, mest på skoj. Här finns stora glapp att fylla ut! CCTV-branschen har nyligen lärt sig att spara video digitalt på hårddiskar (DVR= Digital Video Recording). Programvara har utvecklats för bl.a rörelseavkänning som möjliggör inspelning bara då det krävs. Billig hårdvara och mjukvara för enklare ”Vision System” ligger inte långt borta. PC-världen och CCTV-världen har kommit varandra närmare de senaste åren, men mellan CCTV och tekniken för mobiltelefoni är det näst intill täta skott. ”Hur skall vi överbrygga detta glapp? En mängd tillämpningar står nämligen otåliga och väntar på tekniken!

Uppdrag
En helt ny tjänst finns därför i nuläget på idéstadiet. Uppdraget gäller i ett första skede att genomföra en utredning för att kartlägga vilken hårdvara och eventuellt vilken mjukvara som krävs för att erhålla följande funktioner:
• Omformande av en kompositvideosignal från en standard CCTV-kamera till stillbilder för att man skall kunna överföra stillbilderna till en mobiltelefon med färgskärm via GSM. Bilder skall kunna överföras dels vid larmsignal på sändarsidan, och dels vid uppringning från mottagarsidan. En viktig bit är själva ”interfacet” mellan CCTV-kameran och mobiltelefonen (eller GSM-modulen)
• Nästa steg är att med samma uppställning som ovan, skicka rörlig video. Där bör både vanlig GSM och 3G jämföras avseende upplösning och Frame Rate.
• Ett DVR-kort med exempelvis fyra kameraingångar kan idag enkelt monteras i en vanlig PC. Kort och programvara kostar ca 2 000:- Programvaran innehåller en funktion som gör att om rörelse detekteras på en kamera, kommer ett E-mail med bifogad jpg-bild av kameraögonblicket att skickas till en fördefinierad mottagare.
• Vad krävs för att styra om och omvandla detta E-mail med bifogad Jpg-fil till ett MMS som enkelt kan tas emot av en mobiltelefon? Det finns tjänster för att omvandla e-mail till SMS, men tydligen inga för bilder!?

Avsikten är att utifrån utredningens resultat utveckla hårdvara, mjukvara, och tjänster och därför söks nu student (er) som har intresse och möjlighet att utreda hela eller delar av förestående process.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.