Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-01-03

Examensarbete/C/D-uppsats: Produktutveckling av en ny produkt inom belysning (FP/AP)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Nyckelord: Produktutveckling, Innovation, Design eller motsvarande

Bakgrund
LOKE AB är ett företag som är verksamt inom försäljning och produktionsutveckling av tekniska lösningar som exempelvis kamerasystem, elektrohydraulik, övervaknings- och backkameror samt andra komponenter och applikationer för användning ibland annat i IT-sammanhang. Företaget är beläget i Skinnskatteberg i Västmanland, men är verksamt i större delen av Mellansverige, både i B-2-B- och i B-2-C-genren. En helt ny produkt är i nuläget på idéstadiet. Uppdraget gäller att optimera färg, form, och till viss del funktion för denna.

Produkten kommer att öka användningen av ett mycket vanligt föremål som förekommer i bl.a. villaträdgårdar. Så målgruppen är på så sätt ”alla villaägare i hela världen”! Att utveckla elektroniken från funktionsspecifikation till ”färdigt kretskort” är ett projekt i sig. Produkten i fråga är en ”måste-ha-pryl” som ändå tillåter ett lite högre pris. Eftersom detta är tänkt att vara en volymprodukt tillåts det en hel del design samt relativt mycket elektronik. Ljus och eventuellt ljud skall kunna aktiveras från inbyggd klocka, sensorsystem etc. (elektroniskt).

Uppdrag
Centrala frågeställningar är alltså att ta reda på hur produkten skall se ut och hur den skall fungera för att bäst locka till köp och vilket högsta utgångspris som kan sättas. Hur bör man bäst gå till väga för att skydda produkten: patent, mönsterskydd etc? Eller skall man kanske istället sälja idén direkt till lämplig tillverkare? Om man väljer att själv få ut produkten på marknaden; hur gör man då? Detta inbegriper frågeställningar angående finansiering, annonsering, kampanjer, marknadsföring, distribution, royaltys etc. Vilken är den bästa vägen till marknad för en sådan produkt, utifrån ett mindre företags perspektiv?

Uppdragsgivares söker nu student (er) som har intresse och möjlighet att utreda och implementera hela eller delar av förestående process.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.