Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-08-15

Levandegöra gamla Kopparverket i Riddarhyttan; Illustration och text till informationstavlor samt broschyr. (AP)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Nyckelord: Informativ illustration, textdesign, information, illustration, informationshantering, bild, grafik

Bakgrund
Strax utanför Riddarhyttan, vid Nedre Skärsjön och dess dammar ligger Riddarhyttans gamla kopparverk. Där finns bland annat en gammal kopparbod, en förvaltarbostad och lämningar av rostugnar. Kopparverket var verksamt från 1819 och lades ner 1873. Runt det pittoreska och gröna området finns idag bland annat en vandringsled och en gård med svenska lantrasdjur. Sedan år 2005 ägs kopparverket av vikingaföreningen Tuhundra Naemdimpe som även står för skötsel och underhåll av anläggningen.

Uppdrag
Vi från vikingaföreningen som äger kopparverket har en önskan att levandegöra området. Längs vandringsleden finns sedan länge illustrerade informationstavlor som beskriver hur verksamheten bedrevs förr. Dessa tavlor skulle behöva förnyas med nya texter och nya illustrationer. Materialet ska även användas till en informationsbroschyr.

Hemsida: www.tingarid.com


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.