Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-03

Utveckling av Maskinprojektet– en mötesplats för internationell scenkonst (AP)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Nyckelord: Omvärldsanalys/informationssökning, rumslig gestaltning, innovationsteknik, byggnadsteknik, fysisk planering, samhällsbyggnadsteknik, inredningsdesign, miljöskydd, naturvård, bygg- och anläggning, konstruktionsteknik, management, marknadsanalys, marknadsföring, marknadsundersökning, miljöekonomi, organisationsteori, informationshantering, multimedia, bild, design – formgivning, kulturvård, avfallshantering, miljöeffekter, miljösäkring, miljöteknik, miljövård, internationella relationer, regional utveckling, landsbygdsutveckling, informationsdesign, interkulturell kommunikation, informativ illustration

Bakgrund
Teatermaskinen finns idag i Skräppbo gamla skola strax utanför Riddarhyttan, men vi är på gång med en större förändring i form av en mötesplats som utvecklas i Maskinprojeket. Våra verksamheter består av monologer, avantgardeteater, föreläsningar, internationella gästspel samt utbildningsverksamhet med workshops och skrivarkurser.

Vi samarbetar med olika teatrar i Europa och har under de senaste åren alltmer börjat intressera oss för ett internationellt utbyte av kultur och scenkonst. Vi har känt ett behov att föra in kunskap, gränsöverskridande möten och idébaserade föreställningar för att vidareutveckla Skinnskatteberg som kulturkommun och Bergslagen som ett ledande område inom den nya scenkonsten. Vår mötesplats är ett utrymme för internationella och nationella scenkonstnärer som arbetar med olika former av gränsöverskridande och/eller idébaserad kultur inom alla konstformer. Det är en plats för kursverksamhet, workshops, seminarier och föreläsningar som kan rymma alla aspekter inom scenkonstområdet, men också inom samhälle, filosofi, vetenskap etc. Det är ett forum dit scenkonst- och samhällsintresserade från hela världen kan komma för att utbyta erfarenheter, tankar och idéer inom vitt skilda omr! åden. Vi vill skapa ett forum där scenkonst, demokrati och samhällsutveckling är nära integrerade. Vi ska under ett par års tid arbeta med Maskinprojektet där vi ska konstruera arbetsplatser, författarresidens, övernattningsrum, spelscener, workshops, utbildningar och seminarier. Vi kommer att samarbeta med den tyska arkitekten Axel Tangerding, från München som själv har byggt en flerfunktionell mötesplats i Bauhausstil. I projektet har vi fått stöd från bland annat Stiftelsen Framtidens Kultur, Länsstyrelsen, Landstinget, Folkhögskolan i Skinnskatteberg, Skådebanan och Skinnskattebergs Kommun. Vi håller nu på med ett förstudiearbete som pågår under 2 år och vi beräknar att ta första spadtaget i februari 2007 och tanken är att Mötesplatsen ska vara klar i maj år 2008. I projektet vill vi få med miljöaspekter gällande kretsloppet samt att Riddarhyttans glesbygd med dess kultur ! och miljö ska vara en aktiv del. Byggprojektet är stort. Själva teaterbyggnaden ska bli 600-800 kvm. Det kommer även att finnas andra tillbyggnader runt omkring, med bland annat förrådshus, gästhus, amfiteater, strövområde och parkering.

Uppdrag
Vi söker intresserade, kreativa och duktiga studenter till olika delar i detta projekt, som vill genomföra mindre projektarbeten samt examensarbeten på C och D-nivå. Vi söker dels er som läser rumslig gestaltning och informativ illustration som kan se på helheten både inomhus och utomhus. Vi behöver innovationsvetare som kan vara med att utveckla och förbättra projektet. Vi söker er som läser samhällsteknik, både inom bygg, energi och miljö. Blivande byggnadsingenjörer som kan ta sig an vår Amfiteater, både att delta i konstruktionen av den men även eventuellt att vara med och bygga upp den. Studenter som läser miljövetenskapliga programmet samt ekonomi för hållbar utveckling, som kan se närmare på miljöaspekterna och våra tankar om kretslopp. Vi behöver även hjälp av studenter med information, kommunikation, marknadsföring och omvärldsanalys inriktning då vi skulle vilja genomföra marknadsundersökningar och omvärldsanalyser både lokalt och globalt.

Vi är även öppna för förslag fr

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.