Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-04

EX-jobb Datakommunikation

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund.
I det militära domänen har ledningssystemet och dess verksamhet alltid varit beroende av samband som en kritisk resurs för att nå framgång i operationerna. Sambandsmedlen har krav på sig att vara pålitliga (tillgängliga) och säkra. Det har medfört att det finns många speciallösningar inom området som är mycket kostsamma det har dessutom inneburit att denna domän inte har kunnat tillgodogöra sig de fördelar som utvecklingen av främst IP-relaterade produkter erbjudit inom alla andra domäner.
Arbetsbeskrivning.
Syfte: Att ta fram och definiera ett kommunikationsprotokoll som kan användas mellan systeminstallationer (”WAN”) för informationsutbyte över IP-baserade förbindelser. Protokollet ska vara robust och säkert och stödja olika typer av kvalitet (individadressering, gruppadressering, kvittenser etc.).
Behov: Ta fram alternativa kommunikationslösningar för denna domän baserat på kommersiellt tillgänglig teknologi (skit1-7 i OSI) stacken, ex. vis. GPRS, Tetra samt för dessa utforma eller föreslå applikationsprotokoll.
Innehåll: Framtagning av IP-baserad protokollstack för trådlös och fast kommunikation.
- ”Trådlös IP”- hitta bra bärarprotokoll som dessutom det finns tillgänglig hårdvara för te.x. Tetra/GPRS.
- Applikationsprotokoll- definiera överliggande (nivå 5-6 enligt OSI) protokoll för kommunikation.
- QoS- definiera samt implementera.
- XML- utred och förslå bärlasprotokoll inklusive automatisering av upp- och nedpackning (serialisering) som uppfyller de strikta krav på mjukvara som finns för system i domänen.

Kvalifikationer.
Två studenter på MSc-program inom datorteknik/datavetenskap.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.